Co následuje po pohřbu

Úmrtní list vystavuje do třiceti dnů od pohřbu matrika v místě úmrtí (nikoliv v místě bydliště)

 • Úmrtní list obvykle obdrží objednavatel pohřbu doporučeně poštou
 • Matrika také odhlašuje důchodové, zdravotní a sociální pojištění                                   

Notáře určuje soud podle bydliště zesnulého. Notář zašle předvolání objednavateli pohřbu přibližně do 2 měsíců.

Urnu je možné si vyzvednout v kanceláři, kde jste objednávali pohřeb, dva až tři týdny po uskutečnění pohřbu

 • Po dohodě lze urnu vyzvednout již od druhého pracovního dne
 • Urna se po předložení občanského průkazu vydává objednavateli pohřbu, případně jiné zmocněné osobě 

Nakládání s urnou jako je dělení popela, památeční šperk, památeční sklo, rozptyl, vsyp, rozloučení s urnou, uložení do hrobu je možné zajistit na našich pobočkách.

V našem depozitu, můžete mít po domluvě urnu uschovanou po dobu 6 měsíců zdarma. V případě, že si urnu nevyzvednete ani poté, budeme nuceni účtovat náklady za uložení urny do společného hrobu.

Nároky pozůstalých

Pracovní volno s náhradou mzdy

Při úmrtí rodinného příslušníka se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu poskytuje na:

 • 2 dny při úmrtí manžela/manželky, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob
 • 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela/manželky, jako i manžela/manželky dítěte nebo manžela/manželky sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob
 • Dobu nezbytně nutnou, nejvýše však na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče manžela/manželky nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob
 • Den volna na vyřízení pohřbu pro objednavatele pohřbu

Omluvenky obdržíte při objednávce pohřbu na našich pobočkách.

Vdovský a sirotčí důchod

Žadatel uplatňuje nárok na důchod u správy sociálního zabezpečení.

K žádosti o vdovský a vdovecký důchod se předkládá:

 • Občanský průkaz pozůstalého vdovce/vdovy
 • Oddací list (originál)
 • Úmrtní list manžela/manželky/registrovaného partnera (originál)
 • Poslední výměr důchodu manžela/manželky/registrovaného partnera
 • Poslední výměr důchodu pozůstalého vdovce/vdovy

Pokud byl zesnulý zaměstnán, pozůstalý uplatňuje nárok na důchod u zaměstnavatele zesnulého.

K žádosti o sirotčí důchod se předkládá:

 • Občanský průkaz žadatele
 • Rodný list dítěte (originál)
 • Potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte
 • Úmrtní list (originál)

Státní příspěvek - pohřebné

Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb:

 • Dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem
 • Osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte, jestliže dítě mělo trvalý pobyt na území České republiky

Na oddělení státní sociální podpory v místě trvalého bydliště objednavatele vyplní žadatel (objednavatel pohřbu) formulář „Žádost o pohřebné“, které činí 5 000 Kč.

Potřebné doklady:

 • Úmrtní list
 • Obstaravatelská smlouva (objednávka pohřbu – daňový doklad)
 • Doklad o zaplacení pohřbu
 • Občanský průkaz objednavatele pohřbu

Přepis změny stavu v občanském průkazu

Tuto opravu provádí oddělení osobních dokladů na úřadu městské části v místě trvalého bydliště. Nový OP obdržíte do 30 dnů.

K žádosti o nový OP se předkládá:

 • Váš původní OP
 • Úmrtní list (originál)

Vzhledem k častým legislativním změnám je nutné výše uvedené informace o nárocích ověřit na příslušných úřadech.

Facebook Instagram
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace