Volejte NONSTOP
Kontaktujte nás

+420 800 100 359

Menu

Odstoupení od kupní smlouvy

Internetový obchod: www.krematorium.cz

Prodávající:

podnikatele/obchodní společnosti: ELPIS s.r.o.
se sídlem Krystalová 470/7, Praha 9 - Čakovice, 19600
identifikační číslo: 63978407
zapsané v OR: Zapsána v OR Sp. zn. C 40186 vedená u Městského soudu v Praze
adresa elektronické pošty: info@krematorium.cz
provozovna: 

Kupující – odesílatel

Jméno a příjmení

 

Bydliště

 

Číslo účtu pro vrácení platby

 

Kontakt - e-mail, tel. číslo pro komunikaci

 

Identifikace objednávky / kupní smlouvy

Datum objednávky

 

Číslo objednávky / faktury

 

Datum dodání/vyzvednutí

 

Požadovaná cena zboží a dopravy k vrácení

 

Název zboží a hodnota

 

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání částky za kupní cenu a dopravu v uvedené výši na můj výše uvedený účet nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ……………… dne ……….

 

Přílohy: Doklad o koupi, fotografie zboží

……………………………………………………….

(podpis spotřebitele)

Nahoru