Volejte NONSTOP
Kontaktujte nás

+420 800 100 359

Menu

Nacházíte se zde: Úvod Informace pro pozůstalé Články Užitečné informace Co je potřeba při úmrtí blízké osoby vyřídit na úřadech?

Co je potřeba při úmrtí blízké osoby vyřídit na úřadech?

S úmrtím blízké osoby souvisí povinnosti jako odevzdání patřičných dokumentů a návštěva jednotlivých úřadů. Přinášíme vám stručný přehled, které instituce navštívit a co kde vyřídit.

S úmrtím blízké osoby souvisí povinnosti jako odevzdání patřičných dokumentů a návštěva jednotlivých úřadů. Přinášíme vám stručný přehled, které instituce navštívit a co kde vyřídit.

Kam které doklady odevzdat?

Jako první zajděte na matriku obecního úřadu. Vezměte s sebou následující doklady zemřelého: občanský průkaz, kopii rodného listu a případně oddacího listu. Na základě těchto dokumentů vystaví matrika obecního úřadu úmrtní list a zašle jej objednavateli pohřbu. Čím více měl zemřelý dokladů, tím více institucí bude následně potřeba obejít.

● Občanský průkaz - V případě, že si občanský průkaz zemřelého neponechala matrika obecního úřadu v místě úmrtí, je potřeba ho odevzdat na matriku obecního úřadu trvalého bydliště.

● Řidičský průkaz - Dopravní inspektorát

● Průkaz zdravotní pojišťovny - Zdravotní pojišťovna

● Cestovní pas - Oddělení pasů a víz na obecním úřadě

● Oddací a rodný list - Matrika obecního úřadu

● Starobní důchod - Česká správa sociálního zabezpečení nebo pošta, která důchod vyplácela

● Vojenská knížka - Obvodní vojenská správa

 

Které instituce kontaktovat

● Sociální odbor úřadu obce s rozšířenou působností - Pomůže v případě nároku na sociální dávky a může podat další pomoc pozůstalým.

● Matrika - Matriční úřad zasílá příslušnému soudu, který bude projednávat dědictví, úmrtní list. Je-li znám vypravitel pohřbu, uvádí se tato informace v poznámce úmrtního listu.

● Správa sociálního zabezpečení - Na tomto úřadě se přiznává důchod (vdovský, vdovecký a sirotčí).

● Notář - Notář hraje důležitou roli při vyřizování pozůstalosti a dědictví a to i kontroly výše bankovního účtu zemřelého.

Nese za smrt blízkého někdo odpovědnost?

V případě, že za smrt vašeho blízkého člověka nese někdo odpovědnost, máte nárok na odškodnění - ať už jde o viníka trestného činu, nebo například zaměstnavatele v otázce pracovního úrazu a podobně.

Oběť trestné činnosti: Dle zákona č. 45/2013 Sb. se stáváte obětí trestného činu v případě, pokud jste pozůstalou osobou po oběti, které byla trestným činem způsobena smrt. Jedná se o příbuzný rodinný vztah v přímém pokolení (rodič, prarodič, dítě, vnouče), sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner, druh nebo osoba, které oběť ke dni své smrti poskytovala nebo byla povinna poskytovat výživu.

V tomto případě se obraťte na Ministerstvo spravedlnosti - odbor odškodňování. Ověří, zda jsou naplněny zákonem stanovené podmínky, a jménem státu v odůvodněných případech poskytne oběti peněžitou pomoc.

Co dál zařídit

Níže uvádíme některé z dalších institucí, které byste měli při úmrtí blízkého člověka kontaktovat.

● Bankovní účty - Mějte na paměti, že až do skončení dědického řízení nemáte právo s účtem zemřelého disponovat.

● Přepis energií / ukončení smlouvy s energetickou společností - Pro přepsání energií zpravidla stačí předložení úmrtního listu. Při ukončení se k žádosti dokládá kopie úmrtního listu.

● Zrušení paušálu na telefonu - Ke zrušení stačí na pobočce operátora předložit doklad prokazující úmrtí.

● Pojištění - Pokud byl zemřelý pojištěn, oznamte dané pojišťovně jeho smrt co nejdříve. Budete potřebovat doložit úmrtní list.

Zpět na přehled

Nahoru