Volejte NONSTOP
Kontaktujte nás

+420 800 100 359

Menu

Nacházíte se zde: Úvod Informace pro pozůstalé Články Užitečné informace Pohřebné neboli sociální dávka na vypravení pohřbu

Pohřebné neboli sociální dávka na vypravení pohřbu

Kdo má nárok na tuto jednorázovou finanční pomoc od státu, kolik pohřebné činí a jak se o pohřebné žádá?

Ztráta blízké osoby patří mezi nejtěžší období v životě každého člověka. O to víc je ale ranění hluboké, pokud se jedná o dítě nebo dokonce malé miminko.

Je vystavení pohřbu povinné?

Zákon žádné osobě neukládá povinnost zajištění pohřbu. Jedinou povinnost má instituce, u které je zemřelý uložen, aby v případě, že do 96 hodin nebude nikým pohřeb objednán, oznámila tuto situaci příslušnému obecnímu úřadu. V takovém případě zajistí obecní úřad pohřeb na vlastní náklady.

Co je to pohřebné a jaká je jeho výše?

Pohřebné je jednorázová dávka, která je určena jako finanční příspěvek na vystavení pohřbu. Výše pohřebného v roce 2018 a 2019 činí 5 000 Kč.

Jak na pohřebné vzniká nárok?

Na pohřebné má nárok osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodič takového dítěte. Podmínkou je, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území České republiky, stejně tak oprávněná osoba musí mít trvalý pobyt na území České republiky. Pohřebné je vyplaceno také v případě, když se dítě narodí už mrtvé.

Za nezaopatřené dítě se považuje dítě do skončení povinné školní docházky, nejdéle do 26. roku věku. Více se dozvíte v Zákonu o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb.

Pozor, nárok na pohřebné zaniká, pokud nebyl uplatněn ve lhůtě 1 roku od pohřbení zemřelého dítěte.

Posuzuje se při vyplácení pohřebného výše příjmů žadatele?

Ne. Výše příjmů oprávněné osoby nemá na vyplacení pohřebného žádný vliv.

Jak a kde zažádat o pohřebné?

Je potřeba vyplnit písemnou žádost o pohřebné na stanoveném formuláři, který si můžete vyzvednout na úřadě nebo vytisknout z internetových stránek a předat na příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce České republiky. V případě, že vlastníte certifikát pro elektronický podpis, můžete podat žádost i elektronicky.

Během žádání o pohřebné budete potřebovat následující:

 Občanský průkaz

 Žádost o pohřebné

 Rodný list dítěte

 Fakturu za vypravení pohřbu

 Úmrtní listopad

 Doklad o uhrazení nákladů s pohřbem

 Doklad o datu pohřbení

 U dětí starších 15 let - potvrzení o studiu, o zdravotním stavu, o neschopnosti soustavné přípravy na budoucí povolání nebo vykonávání výdělečné činnosti kvůli nemoci či úrazu, případně potvrzení o vedení na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání po ukončení povinné školní docházky

Důležité odkazy

Žádost o pohřebné

Zpět na přehled

Nahoru