Volejte NONSTOP
Kontaktujte nás

+420 800 100 359

Menu

Nacházíte se zde: Úvod Informace pro pozůstalé Články Užitečné informace Placené volno na pohřeb. Kdo na něj má nárok?

Placené volno na pohřeb. Kdo na něj má nárok?

Při úmrtí blízké osoby máte nárok na placené volno. Zákoník práce jasně stanovuje, o jaké situace jde a v jakém rozsahu si můžete volno vybrat.

Při úmrtí blízké osoby máte nárok na placené volno. Zákoník práce jasně stanovuje, o jaké situace jde a v jakém rozsahu si můžete volno vybrat.

Zákon (paragraf na pohřeb)

Informace o pracovním volnu spojeném s účastí na pohřbu zpracovává Zákoník práce, konkrétně nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Toto pracovní volno je vždy placené, jen se liší jeho délka. Ta je odvislá od toho, o jakou osobu se jedná. Obecně lze ale říci, že tento nárok vám vznikne tehdy, pokud vám zemře rodinný příslušník nebo prokazatelně blízká osoba.

Úmrtí dítěte, manžela nebo druha

Zemřel-li vám manžel, manželka, druh, družka nebo dítě, vzniká vám ze zákona nárok celkem na 3 volné placené dny (2 dny při úmrtí a 1 den pro účast na pohřbu).

Úmrtí rodiče, sourozence, tchána, tchyně, švagra, švagrové

Pokud vám zemře někdo z těchto příbuzných, vzniká vám nárok na 1 den placeného volna k účasti na pohřbu. Pokud zároveň obstaráváte a zařizujete pohřeb, máte navíc ještě jeden den placeného volna.

Úmrtí prarodiče, vnoučete, prarodiče manžela/ky + osoby ve společné domácnosti

V případě, že vám zemřel někdo z výše uvedených, máte nárok na placené volno na nezbytně nutnou dobu a to nejvýše 1 den k účasti na pohřbu. Jestliže zařizujete poslední rozloučení, náleží vám navíc ještě jeden den volna.

Pohřeb kolegy, spoluzaměstnance

Volno s nárokem na náhradu mzdy nebo platu máte také v případě účasti na pohřbu vašeho kolegy za podmínky, že dostanete povolení od vedoucího pracovníka, zaměstnavatele nebo zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací.

Bere se rozptyl jako pohřeb?

Podle zákona se pohřbením rozumí uložení ostatků nebo urny s popelem do hrobu případně hrobky. O rozptýlení se v zákoně nemluví. Pokud je ale rozptyl spojen s posledním rozloučením pozůstalých, lze to ze strany zaměstnavatele považovat za pohřeb a vniká tak nárok na placené volno.

Kdy nemáte ze zákona nárok na placené volno

Na placené pracovní volno nemáte ze zákona nárok v případě, kdy dotyčná osoba nebyla ve vašem přímém příbuzenském vztahu a ani s vámi nežila v jedné společné domácnosti. Může jít např. o kamaráda, kamarádku, tetu, strýce, sestřenici, bratrance.

Bude zaměstnavatel požadovat doložení potvrzení?

Zaměstnavatel od vás může, ale i nemusí požadovat potvrzení. To vám jednoduše v případě potřeby vystaví pohřební služba, u které pohřeb objednáváte.

Zpět na přehled

Nahoru