ELPIS - Pohřební ústav v hl. m. Praze
telefonJSME STÁLE NA TELEFONU
(420) 602 200 700
(420) 283 843 032
Volejte zdarma – 800 100 359
Náhrobky Urny Květiny Rakve Kanceláře

Než nadejde Váš čas - poslední věci člověka

Plánování pohřbu za svého životaTaké se dá říci "Poslední věci člověka".

 1. Chcete mít záruku průběhu vlastního pohřbu dle svého přání?
 2. Jste osamoceni?
 3. Máte obavy, že příbuzní nezařídí pohřeb dle Vašich představ?
 4. Nedůvěřujete státu, že Vás nechá důstojně pohřbít?

U Pohřební služby ELPIS ještě za svého života si můžete naplánovat svůj pohřeb včetně jeho financování a pojišťení, které uhradíte pouze jednorázově. Například jak by se mělo nakládat s Vaším tělem po smrti. Dle svého uvážení rozhodnete o způsobu Vašeho pohřbu, místě rozloučení nebo o pouhé kremaci. Připravíte si oblečení na poslední cestu, koho máme informovat po Vašem skonu, koho pozvat na pohřeb, co zařídit, komu předat domácího mazlíčka, připravit závěť. Dále, kde rozptýlit Váš popel z urny, nebo ji uložit k přátelům a další formality.

Pomůžeme Vám sepsat poslední vůli stran pohřebního aktu a až nastane čas, také realizovat Váš pohřeb přesně dle Vašeho přání. Vaše veškeré potřebné doklady, oblečení jsou potom uloženy u našeho pohřebního ústavu v depozitu a až přijde čas, vše zařídíme dle Vašeho přání.

Pohřební ústav ELPIS Praha pro Vás zajistil pojištění pohřbu PIETA od České pojišťovny, které má mnoho výhod:

      Pojištění pohřbu usnadní pozůstalým starosti s finančními prostředky na vypravení pohřbu

 • Pojištěný má jistotu, že vložené peníze budou skutečně použity na vypravení pohřbu
   • Pokud skutečná výše nákladů na pohřeb nedosáhne sjednané pojistné částky, zbylé prostředky vyplácí pojišťovna obmyšlenému
 • Prostředky na pojištění pohřbu uložené v pojišťovně se zhodnocují garantovaným úrokem 2,4 % ročně
 • Dohodnete-li si předem podobu pohřbu s naším  pohřebním ústavem, je umožněno nastavit přednostní výplatu plnění ve prospěch našeho pohřebního ústavu a o nic více se nestarat.

      Rozsah pojištění

 • Vložení a zhodnocení finančních prostředků za účelem úhrady nákladů spojených s vypravením pohřbu.
 • Nejnižší vstupní věk je 25 let a nejvyšší vstupní věk je 80 let.
 • Pojistná částka začíná na 20 000 Kč a končí na 1 000 000 Kč.
 • Pojištění se sjednává na dobu neurčitou a končí úmrtím pojištěného.

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit některou z našich objednávkových kanceláří, nebo volejte bezplatnou linku 800 100 359 v pracovní době od 8.00 do 16.00 nebo můžete využít pohřebního poradce na nepřetržité lince 602 200 700.

Jsme Vaši diskrétní důvěrníci, rádi Vám pomůžeme radou i profesionální službou, kterou poskytujeme již od roku 1990.

Váš ELPIS Team - Pohřební služba Praha.

rakvevěncenáhrobkyurnyelpis 

©elpis