ELPIS - Pohřební ústav v hl. m. Praze
telefonJSME STÁLE NA TELEFONU
(420) 602 200 700
(420) 283 843 032
Volejte zdarma – 800 100 359
Náhrobky Urny Květiny Rakve Kanceláře

Informace pro pozůstalé

PRŮVODCEM SMUTEČNÍM OBŘADEM:Průvodce smutečním obřadem

 1. Dostavte se 30 minut před začátkem smutečního obřadu před vchod do obřadní síně nebo čekárny. Obřadník Vás bude kontaktovat k projednání obřadu (řečník, hudba atd.).
 2. V případě, že máte květiny zabalené v papíře, vybalte je před vstupem do obřadní síně.
 3. Při smutečním obřadu prosíme nemluvte a vypněte mobilní telefony, pánové sundají pokrývku hlavy (neplatí pro ozbrojené složky).
 4. Při uzavírání opony nebo zajíždění rakve na katafalku je vhodné ve stoje vzdát čest zesnulému, neplatí pro invalidy nebo nemocné osoby.
 5. Po ukončení smutečního obřadu je vhodné rodině zesnulého vyjádřit účast kondolencí. V případě, že si rodina přeje od kondolencí upustit, nekondolujte.
 6. Ke kondolenci přistupujeme zprava a doleva odcházíme nebo dle pokynů obřadníka.

CO NÁSLEDUJE PO POHŘBU:

Úmrtní list vystavuje matrika v místě úmrtí cca do 14 pracovních dnů od pohřbu. Matrika odhlašuje důchodové, zdravotní, sociální pojištění. Úmrtní list obdrží objednavatel pohřbu většinou poštou.

Notáře určuje soud podle bydliště zesnulého. Notář zašle předvolání objednavateli pohřbu přibližně do 2 měsíců.

Urnu je možné si vyzvednout tři týdny po uskutečnění pohřbu v kanceláři, kde jste objednávali pohřeb. Při sjednání je možné objednat vydání urny expres do tří pracovních dnů. Pokud byl pohřeb hrazen převodem dostanete při převzetí urny i fakturu o zaplacení pohřbu. V případě nevyzvednutí urny, budeme nuceni účtovat náklady za uložení urny do společného hrobu.

NÁROKY POZŮSTALÝCH:

Objednavatel pohřbu má nárok po uhrazení nákladů pohřebnímu ústavu na:

 • den volna na vyřízení pohřbu (omluvenky obdržíte při objednávce pohřbu)
 • den volna na účast na pohřbu (omluvenky obdržíte při objednávce pohřbu)
 • 5 000 Kč pohřebného na základě posouzení sociálního úřadu v místě svého trvalého bydliště, pouze zemře-li rodič nezaopatřeného dítěte

VDOVSKÝ A SIROTČÍ DŮCHOD:
Žadatel uplatňuje nárok na důchod u správy sociálního zabezpečení podle místa svého trvalého bydliště.

1. K žádosti o vdovský a vdovecký důchod se přikládá:

 • občanský průkaz pozůstalého vdovce/vdovy
 • oddací list (originál)
 • úmrtní list manžela/manželky/registrovaného partnera (originál)
 • poslední výměr důchodu manžela/manželky/registrovaného partnera
 • poslední výměr důchodu pozůstalého vdovce/vdovy
 • vdovy/vdovci po zaměstnancích uplatňují nárok na důchod u zaměstnavatele zemřelého

2. K žádosti o sirotčí důchod předkládá žadatel:

 • občanský průkaz žadatele
 • rodný list dítěte (originál)
 • potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte
 • úmrtní list (originál)

PŘEPIS ZMĚNY STAVU V OBČANSKÉM PRŮKAZU:

Tuto opravu provádí oddělení osobních dokladů na úřadu městské části v místě trvalého bydliště. Nový OP obdržíte do 30 dnů.
K žádosti o nový OP se předkládá:

 • Váš původní OP
 • úmrtní list (originál)
 • jedna fotografie

Výše uvedené informace o nárocích nutno ověřit na příslušných úřadech. 

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
Ve smyslu a podle ustanovení zákona § 14, § 20 až § 20za zák. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje klientu tato

INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách. 

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.“

Dle zákona o evidenci tržeb informujeme: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. EET evidujeme v běžném režimu.

K nahlédnutí zákon o pohřebnictvi: Zákon o pohřebnictví ZDE

Váš ELPIS Team - Pohřební služba Praha.

 

rakvevěncenáhrobkyurnyelpis 

©elpis